Superposición del sitio

Komunikazioaren Printzipioak

Hitzik gabekoa:

Ikusmena:

Begietara begiratu behar zaio bezeroari eta ez goitik behera ezta denbora luzeegian inkomodatu egin daiteke eta.

Begirada beherantz zuzenduta izateak lotsa adierazten du eta begirada kentzen aritzeak.

Mujer, Personas, Café, Retrato

Ez da komeni betaurreko ilunik erabiltzea.

Aurpegiko esprezioa:

Gure aurpegiak gure sentimenduak islatzen ditu eta sentimendu positiboak trasmititu nahi ditu baina ala ere ez da irribarrerik fortzatu behar.

Kontaktu fisikoa:

Eskua emateko modua ematen duena baino garrantzitsuagoa da, ez oso fuerte ez oso flojo ekilibrio bat bilatu behar da.

Distatzia fisikoa:

Kasu honetan ere ekilibrio bat bilatu behar da oso gertu egoneran beste pertsona inkomodatzeko aukera dago, hau konfiantzaren arabera doa zenbat eta konfiatza gehiago gertuago eta alderantziz.

Posizioak eta jestuak:

Altura berdinean egotea komeni da ez bata jarrita eta bestea zutik ezta eskaileraren batean bat bestearen gainetik egongo zen tokian.

Ankei deritzonez oso juntu izateak konfiantza falta adierazten du pixkat zabalik izateak lasaitasuna eta oso sabalik izateak etxeko sofan zaudela emango du.

Gorputza mugitzea komeni da baina ez geihegi, besoak ez dira gurutzatu behar desadostasuna adierazten du.

Garrantsitsua da hits egiterakoan eskuak erakustea sintzotasuna adierazteko.

Social, Los Medios De Comunicación

Hitzezko komunikazioa:

Laburtasuna:

Baezeroari bakarrik beharrezko informazioa eman behar zaio gehiegi luzatu gabe informazioa ez kutxatzeko.

Zehatztasuna: 

Expresio orokarrak  zahieztu behar ditugu eta deskribatzeko hitz zehatzak erabili.

Hizkera:

Gure egunerotasuneko hizkuntza erabiliko dugu hitz desegokiak kenduta eta batsuetan hitz teknikoak erabiliz. Eta mingarriak diren hitzak ere zahieztuko ditugu

Abiadura eta Tonua:

Ez da oso altu hitz egin behar ulertzeko tonu batean nahikoa da eta abiadurarekin beste horren beste ez oso azkar ez oso motel.

Koerentzia:

Esaten duguna aurpegiarekin adierasten dugunarekin bat joan behar da, notizi txar baterako aurpegi kezkatu bat.

Izena:

Hitz egiten ari garen pertsonaren hizena edo abizena erabiltzeak komunikazioa errazten du gurekin hitz egiteko gogoa areagotzen diogu.

Copyright © 2021 . Todos los derechos reservados. | Catch Vogue por Catch Themes